SATURN

Zühal olarak da bilinen Satürn, eserimizde yedi kollu insan formunda, filin üzerinde resmedilmiştir. .

devam...
Saturn -Zuhal
close

Zühal olarak da bilinen Satürn, eserimizde yedi kollu insan formunda, kendi özelliklerini taşıyan nesneleri kollarında taşırken, filin üzerinde resmedilmiştir.

Altıncı gezegen olmasından dolayı göğün yüksek kısmında yeraldığı düşünülmektedir. Filde en yüksek hayvan olduğundan onunla eşleştirilmiştir.

Eserin boyutları : 45 x 35 cm
Eserde kullanılan Malzeme :Murakka yapılmış Aherli el yapımı hint kağıdı üzerine; Taşsuluboya, 24 ayar Altın, Akrilik Boya
Eserin tekniği: Noktalama, kontur, tarama

Hz.İBRAHİM

Hz.İbrahim, İslam geleneğinde yer alan kurban geleneğinin kaynağıdır...

devam...
Hz.İbrahim ve Kurban Sahnesi
close

İslam öncesi peygamberlerin en önemlilerinden olan Hz.İbrahim, İslam geleneğinde de yer alan kurban geleneğinin kaynağıdır.

Allah’a verdiği sözünü gerçekleştirmek için oğlunu kurban olarak sunmak üzere dağa çıkan Hz. İbrahim, tam sözünü yerini getirmek üzereyken gökte Cebrail AS belirir. Cebrail AS beraberinde getirdiği koçu oğlunun yerine kurban etmesi için Hz.İbrahime verir ve yuzyıllardır devam eden hayvan kurban etme geleneği başlar.

Eserin boyutları: 55x40 cm
Eserde kullanılan Malzeme:Murakka yapılmış Aherli el yapımı hint kağıdı üzerine;Taş Suluboya,Karakalem, İs mürekkebi, 24 ayar Altın, Akrilik Boya
Eserin Tekniği: Noktalama, kontur, tarama

SU İNSANLARI

İmam-Rıza’nın şeytani bir düşmanın saldırısı altındaki su insanlarını kurtarma sahnesidir.

devam...
İmam Rıza ve Su İnsanları
close

Minyatür geleneğinde çok resmedilen hikayelerden biri de Şii geleneğin uzantısı olarak gelişen oniki imamdan birisi olan İmam-Rıza’nın şeytani bir düşmanın saldırısı altındaki su insanlarını kurtarma sahnesidir. Eserimizde İmam Rıza elinde kutsanmış bir mızrak ile atının üstünde şeytani canavarlarla savaşırken resmedilmiştir. Su insanları ise mavi renkte stilize edilmiştir.

Eserin boyutları: 55x40 cm
Eserde kullanılan Malzeme:Murakka yapılmış Aherli el yapımı hint kağıdı üzerine;Taş Suluboya,Karakalem, İs mürekkebi, 24 ayar Altın, Akrilik Boya
Eserin Tekniği: Noktalama, kontur, tarama


BUKRAT

İslam Kaynaklarında Bukrat olarak adlandırılan Hipokrat modern tıbbın babası olarak bilinir.

devam...
Bukrat-Hipokrat
close

İslam Kaynaklarında Bukrat olarak adlandırılan Hipokrat modern tıbbın babası olarak bilinir.Bukrat, kimya astroloji, felsefe, tıp ve mistik ilimlerle ilgilenen büyük bir alimdir. M.Ö. 460 yılında Kos adasında doğmuştur. Kendisi hekim Heraklides’in oğludur. Yaşadığı dönemdeki inanışın aksine hastalıkların olağanüstü güçlerden ve tanrıların gazabından kaynaklandığına inanmamış,çalışmalarını deney ve gözlemler üzerine kurmuştur. Kendi adıyla anılan hekimlik yemini halen tıp fakültelerinde meslek esası kabul edilir. Falname’de Bukrat, Kaf dağına yolculuğunda Zümrüd-ü Anka kuşu üzerinde seyahet ederken resmedilmiştir.

Eserin boyutları: 55x40 cm
Eserde kullanılan Malzeme:Murakka yapılmış Aherli el yapımı hint kağıdı üzerine;Taş Suluboya,Karakalem, İs mürekkebi, 24 ayar Altın, Akrilik Boya
Eserin Tekniği: Noktalama, kontur, tarama

VEYSEL KARANİ

İslam geleneğinde önemli karekterlerden birisi olan Veysel Karani Yemen’li bir müslüman derviştir.

devam...
Veysel Karani
close

İslam geleneğinde önemli karekterlerden birisi olan Veysel Karani Yemen’li bir müslüman derviştir. Hz.Muhammed zamanında yaşamasına rağmen onu görmek kendisine nasip olmamıştır. Anlatılan hikayede Medine’ye kadar gitmiş, ancak annesinin rahatsızlığı haberi üzerine Hz. Muhammed’i göremeden dönmüştür. Kendisinden haberdar olan Hz.Muhammed kendi hırkasını Veysel Karani’ye ulaştırmıştır. Hırka-ı Şerif günümüzde İstanbul’da koruma altında ve sergilenmektedir. Eserimizde Veysel Karani bir deve üzerinde seyahat halinde resmedilmiştir.

Eserin boyutları: 55x40 cm
Eserde kullanılan Malzeme:Murakka yapılmış Aherli el yapımı hint kağıdı üzerine;Taş Suluboya,Karakalem, İs mürekkebi, 24 ayar Altın
Eserin Tekniği: Noktalama, kontur, tarama

MARS

Bir savaşçı olarak canlandırılan Mars mitolojik bir Çin karekteri Chi-Lin’in üzerinde seyahat ederken...

devam...
Mars
close

Bir savaşçı olarak canlandırılan Mars mitolojik bir Çin karekteri Chi-Lin’in üzerinde seyahat ederken resmedilmiştir. Mars kırmızı gezegen olarak anıldığından sakalları kızıl olarak stilize edilmiştir. Beş elinde gücünü ve gezegenin özelliklerini simgeleyen 5 simgesel obje taşımaktadır.

Eserin boyutları : 50 x 40 cm
Eserde kullanılan Malzeme : Murakka yapılmış Aherli el yapımı hint kağıdı üzerine; Taşsuluboya, Karakalem, İs mürekkebi, 24 ayar Altın, Akrilik Boya
Eserin Tekniği Noktalama, kontur, tarama

CEHENNEM

Dinler geleneğinin en önemli mekanlarından birisi olan Cehennem,

devam...
Cehennem
close

Dinler geleneğinin en önemli mekanlarından birisi olan Cehennem, kıyamet gününden sonra günahkarların cezalandırıldığı yerdir. Dinlerde cehennem azabını görmemek için en kısa sürede tövbe edip, kötülüklerden uzaklaşmayı öğütler.

Eserimizde ortada bir zakkum ağacı, iki yanında korkunç Cehennem Zebanileri ile alevlerin arasında cezalarını çeken insanlar resmedilmiştir. Alevler ile birlikte yılanlar, akrepler, ejderhalar da ceza çeken insanlara eziyet etmektedir.

Eserin boyutları : 45 x 35 cm
Eserde kullanılan Malzeme : Murakka yapılmış Aherli el yapımı hint kağıdı üzerine; Taşsuluboya, Guaj, 24 ayar Altın, Akrilik Boya
Eserin Tekniği: Noktalama, kontur, tarama

Hz.MERYEM

Hz. Meryem İslam inancına göre Hz.İsa’yı babasız dünyaya getirmiştir.

devam...
Hz.Meryem ve Çocuk İsa
close

Hz. Meryem İslam inancına göre Hz.İsa’yı babasız dünyaya getirmiştir. Falname’de doğum mükafatı, başarıyı, bereketi müjdeler. Doğum olayının gerçekleştiği yer ıssız bir alan olarak tasvir edilmektedir. Bu canlandırmada ise Hz.Meryem çocuk yaştaki Hz.İsa’yı emzirmektedir. Hz.İsa’nın bütün yaşamı doğum anından başlayarak Cebrail (AS) ‘in gözetiminde geçmektedir. Bu eserde Cebrail (AS)arka planda insan formunda resmedilmiştir.

Eserin boyutları: 55x40 cm

Eserde kullanılan Malzeme:Murakka yapılmış Aherli el yapımı hint kağıdı üzerine;Taş Suluboya,Karakalem, İs mürekkebi, 24 ayar Altın, Akrilik Boya

Eserin Tekniği: Noktalama, kontur, tarama

Hz.ZEKERİYA

Hz.Zekeriya Hz. Yahya’nın babasıdır.Hz. Zekeriya düşmanlarından kaçarken...

devam...
Hz.Zekeriya
close

Hz.Zekeriya Hz. Yahya’nın babasıdır. Resmedilen hikayemizde Hz. Zekeriya düşmanlarından kaçarken gizlenmek için son çare olarak bir ağaçtan yardım ister. Ağaç mucize olarak gövdesini açarak Hz. Zekeriya’nın içine sığmasına izin verir. Fakat şeytan Hz. Zekeriya’nın kaftanından bir parçanın ağaçtan dışarıya taştığını fark eder. Hz.Zekariya’nın ağacın içinde olduğunu anlayan düşmanları ağacı testere ile kesmeye başlarlar. Eserde yaptıkları kötülüğün büyüklüğünü anlatmak için kesim yapan karekterlerin enselerinde hayvan başları resmedilmiştir.

Eserin boyutları: 45x35cm
Eserde kullanılan Malzeme:Murakka yapılmış Aherli el yapımı hint kağıdı üzerine;Taş Suluboya,Karakalem, İs mürekkebi, 24 ayar Altın, Akrilik Boya
Eserin Tekniği: Noktalama, kontur, tarama

ABI-HAYAT

Zülkarneyn çıktığı yolculuklarından birinde ölümsüz yaşamın sırrını aramaktadır.

devam...
Zülkarneyn-Abı-Hayat
close

Zülkarneyn’in (Büyük İskender’in) maceralarından bir tanesidir. Zülkarneyn çıktığı yolculuklarından birinde ölümsüz yaşamın sırrını aramaktadır. Hz.Hızır ve Hz.İlyas ile birlikte Ab-ı Hayat’ı ararken bir vadiye ulaşırlar. Vadiden içeriye yalnız Hz.Hızır ve Hz.İlyas girebilir. Bir derenin yanında mola verirler. Hz. İlyas yemek için yanlarına aldıkları balığı yanlışlıkla suya düşürür. Balık canlanarak yüzmeye başlar. Bunun üzerine Ab-ı Hayat’ı bullduklarını anlarlar. Sudan ikiside içer ve ölümsüz yaşama ulaşırlar.Vadiden çıkarken bir tas su alırlar yanlarına. Suyu gören Zülkarneyn heyecanlanır ve içmeye çalışırken suyu döker. Vadinin girişini tekrar aradıklarında bulamazlar.

Eserin boyutları: 55x40 cm
Eserde kullanılan Malzeme:Murakka yapılmış Aherli el yapımı hint kağıdı üzerine;Taş Suluboya,Karakalem, İs mürekkebi, 24 ayar Altın, Akrilik Boya
Eserin Tekniği: Noktalama, kontur, tarama

HABİL ile KABİL

Habil ile Kabil hikayesi kutsal kitap hikayerinin en etkiliyicisidir...

devam...
Habil ile Kabil
close

Habil ile Kabil hikayesi kutsal kitap hikayerinin en etkiliyicisidir: İlk insan ölümü,ilk kardeş katli, ilk cinayet ...(Maide süresi 27) Habil’in Kabil’i öldürdükten sonra Allah’tan saklamak için toprağa gömmesi de başka bir geleneğin başlangıcı olmuştur. Falnamede bu kıskançlık hikayesi ile kimsenin varlığının kıskanılmaması gerektiğni ve kendi sahip olduklarının kabullenilmesi gerektiği aksinin herkese felaket getireceği anlatılır. Eserimizde Habil ve Kabil kardeşlerin ölümle biten kanlı kavgası resmedilmiştir.

Eserin boyutları: 55x40 cm
Eserde kullanılan Malzeme:Murakka yapılmış Aherli el yapımı hint kağıdı üzerine;Taş Suluboya,Karakalem, İs mürekkebi, 24 ayar Altın
Eserin Tekniği: Noktalama, kontur, tarama

Hz.ADEM ile HAVVA

Şeytan tarafından kandırılarak yasaklanmış olan meyveyi yiyen Adem ile Havva, ceza olarak Cennet’ten kovulur.

devam...
Hz.Adem ile Havva
close

Şeytan tarafından kandırılarak yasaklanmış olan meyveyi yiyen Hz.Adem ile Havva, ceza olarak Cennet’ten kovulur. Eserimizde Hz.Adem bir ejderhaya binmiş canlandırılırken, Havva bir tavuskuşu üzerinde resmedilmiş. Sol aşağıda ise Şeytan, beyaz sakallı bir insan formunda görülmektedir.

Eserin boyutları: 55x40 cm
Eserde kullanılan Malzeme:Murakka yapılmış Aherli el yapımı hint kağıdı üzerine;Taş Suluboya,Karakalem, İs mürekkebi, 24 ayar Altın, Akrilik Boya
Eserin Tekniği: Noktalama, kontur, tarama minyatür teknikleri